כמה עולה שיש למטבח

איך מחשבים את מחיר משטח העבודה?

מחיר משטח העבודה מחושב לפי מטר אורך לרוחב משטח של עד 70 ס"מ.

כלומר אם יש אי שרוחבו מעל 70 ס"מ נחשב את אורך האי פעמיים.

במטבחים בצורת ר, ח, פ- כאשר יש פינות שיש, מחשבים את שטח הפינה פעמיים.