המטבח של אופירה ורונן

המטבח לפני השיפוץ
Fridge2 (002)
 GR05867
GR05911
 GR05872
 GR05876
 GR05881
 GR05893
 GR05904
 GR05875
 GR05906
 GR05908