המטבח של עודד

 GRP5653
 GRP5639
 GRP5642 2
 GRP5631
 GRP5625 2
 GRP5613 2
 GRP5596
 GRP5592
 GRP5655 2
 GRP5591
 GRP5590
סגירת תפריט

גם בימי קורונה לא צריך להתפשר
על פחות מהמטבח הטוב ביותר